TioCem

TioCem

TioCem® - Cement przyjazny środowisku!Najważniejsze fakty o cemencie TioCem®:

  • TioCem® to wysoko zaawansowany technologicznie cement, zawierający dwutlenek tytanu TiO2 – fotokatalizator aktywnie usuwający tlenki azotu NOx obecne w zanieczyszczonym powietrzu.
  • Fotokatalityczne utlenianie szkodliwych tlenków azotu NOx do nieszkodliwych jonów azotanowych NO3- przebiega pod wpływem światła – stąd efektywne stosowanie cementu TioCem dotyczy powierzchniowych warstw betonu.
  • Jony azotanowe NO3- nie są toksyczne ani szkodliwe dla zdrowia. Reagując z wodorotlenkiem wapnia Ca(OH)2 na powierzchni betonu tworząc sole (azotany), które są spłukiwane przez deszcz.
  • Szybkość fotokatalitycznego utlenienia zależy od intensywności promieniowania słonecznego UV – w warunkach laboratoryjnych 40% NOx było natychmiast redukowane do NO3-.
  • Naturalne światło dzienne jest wystarczające dla szybkiego przebiegu fotokatalitycznego utlenienia.
  • Fotokatalizator – dwutlenek tytanu TiO2 – nie zużywa się w czasie procesu redukcji NOx, co zapewnia długotrwały efekt oczyszczania powietrza.
  • Nanokrystaliczny dwutlenek tytanu TiO2 jest nieszkodliwym i nietoksycznym związkiem dla człowieka i środowiska. TiO2 jest powszechnie stosowany do produkcji kosmetyków, barwników, farb.
  • Właściwości fizyczne i mechaniczne cementu TioCem® spełniają wymagania normy EN 197-1 „Cement – Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”.
  • Zasady stosowania cementu TioCem® w produkcji betonu i elementów prefabrykowanych są identyczne jak w przypadku standardowych cementów powszechnego użytku.* informacje na temat tio cementu pobrano z oficjalnej strony www.tiocem.pl

Sort by: Name | Price | Newest
Complete list Short list Alternative list